Obec Otovice
Obecní úřad Otovice
Hroznětínská 130
36232 Otovice

tel.: 353 566 866
fax: 353 566 044
obecniurad@otovice.cz

Datová schránka : 32vb7g2

č.účtu : 800478379/0800

 
 
 
Dotazníky pro občany
Abychom zjistili Vaší spokojenost v  regionu Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ (dále jen OS MAS Krušné hory západ), vytvořili jsme si pro Vás krátký dotazník. V  rámci tohoto dotazníkového šetření dojde k  analýze regionu a k  následnému zpracování Integrované strategie rozvoje území OS MAS Krušné hory západ na plánovací období 2014 – 2020.

Jsem : Muž Žena

0-20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 a více let

1) Bydlíte:
Otovice
Jinde

2) Jste spokojen/a se službami ve Vaší obci?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:

3) Je ve Vašem bydlišti dostatek pracovních příležitostí?
Ano
Ne
Nevím

4) Jste spokoj/a s  kvalitou místních komunikací?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:

5) Je problémová dojížďka do škol? (mateřské školy, základní školy, střední školy)
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:

6) Jste spokojen/a s  veřejnou dopravou ve Vaší obci/ve Vašem městě?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:

7) Funguje dobře školství ve Vašem regionu?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:
Nevím

8) Je dostatečně dostupná kvalitní zdravotní péče?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod :
Jiná odpověď :

9) Nachází se u Vás v  obci dostatek sportovního vyžití?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:

10) Nachází se ve Vaší obci dostatečné kulturní vyžití?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:

11) Je ve Vašem bydlišti mnoho spolků či organizací pro volný čas?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:
Nevím

12) Myslíte si, že Vaše obec/město dbá na životní prostředí?
Ano
Ne
Nevím

13) Co je třeba zlepšit ve Vaši obci/městě?

14) Na co můžete být v  obci/městě hrdí , čím se lze chlubit?


Žádáme vás o vyplnění tohoto dotazníku anonymně a jeho odeslání.
Děkujeme
Aktuálně


20.7 2017
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 2/2015 ÚP města Karlovy Vary
20.7 2017
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v KÚ Otovice u K. Var
13.7 2017
Program 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje


Kulturní akce


18.7 2017
Letní kino

30.5 2017
Otovické slavnosti

16.5 2017
TENIS OPEN OTOVICE
Sdružení Krušné hory – západ