Obec Otovice
Obecní úřad Otovice
Hroznětínská 130
36232 Otovice

tel.: 353 566 866
fax: 353 566 044
obecniurad@otovice.cz

Datová schránka : 32vb7g2

č.účtu : 800478379/0800

 
 
 
Dotazníky pro občany
Abychom zjistili Vaší spokojenost v  regionu Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ (dále jen OS MAS Krušné hory západ), vytvořili jsme si pro Vás krátký dotazník. V  rámci tohoto dotazníkového šetření dojde k  analýze regionu a k  následnému zpracování Integrované strategie rozvoje území OS MAS Krušné hory západ na plánovací období 2014 – 2020.

Jsem : Muž Žena

0-20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 a více let

1) Bydlíte:
Otovice
Jinde

2) Jste spokojen/a se službami ve Vaší obci?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:

3) Je ve Vašem bydlišti dostatek pracovních příležitostí?
Ano
Ne
Nevím

4) Jste spokoj/a s  kvalitou místních komunikací?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:

5) Je problémová dojížďka do škol? (mateřské školy, základní školy, střední školy)
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:

6) Jste spokojen/a s  veřejnou dopravou ve Vaší obci/ve Vašem městě?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:

7) Funguje dobře školství ve Vašem regionu?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:
Nevím

8) Je dostatečně dostupná kvalitní zdravotní péče?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod :
Jiná odpověď :

9) Nachází se u Vás v  obci dostatek sportovního vyžití?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:

10) Nachází se ve Vaší obci dostatečné kulturní vyžití?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:

11) Je ve Vašem bydlišti mnoho spolků či organizací pro volný čas?
Ano
Ne - prosím uveďte Váš důvod:
Nevím

12) Myslíte si, že Vaše obec/město dbá na životní prostředí?
Ano
Ne
Nevím

13) Co je třeba zlepšit ve Vaši obci/městě?

14) Na co můžete být v  obci/městě hrdí , čím se lze chlubit?


Žádáme vás o vyplnění tohoto dotazníku anonymně a jeho odeslání.
Děkujeme
Aktuálně


19.9 2017
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19.9 2017
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
11.9 2017
Výběrové řízení - MAS


Kulturní akce


28.10 2017
Zájezd Morava - degustace vín

18.7 2017
Letní kino

30.5 2017
Otovické slavnosti
Sdružení Krušné hory – západ