Obecní úřad

DOKUMENTY OSTATNÍ

Název Odkaz pro stažení
30.12.2020 Publicita projektu Úprava veřejného prostranství bývalé požární nádrže download
20.9.2018 Spolufinancování akce s Karlovarským krajem - opravy chodníků download
29.11.2017 Publicita - Zastřešení před klubovnou download
10.4.2014 Publicita Lesopark download
29.12.2017 Publicita Dětské dopravní hřiště download
29.12.2017 Publicita Komunikace V Březinkách download
20.12.2018 Publicita Nová alej a výsadba stromů v Otovicích download
15.10.2019 Navýšení kapacity základní školy v Otovicích download