Obecní úřad Otovice

Hroznětínská 130

362 32 Otovice

Tel.:

353 566 866

Fax:

353 566 044

obecniurad@otovice.cz

Datová schránka:

32vb7g2

Číslo účtu:

800478379/0800

Obecní úřad

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán Otovice Změna č. 2 b

Vyvěšeno dne Název Odkaz pro stažení
6.9.2019
Výkres veřejně prospěšných opatření, staveb a asanací
download
6.9.2019
Výkres hlavní
download
6.9.2019
Územní plán Otovice Změna č. 2 b textová část
download
6.9.2019
Výkres základního členění území
download
6.9.2019
Výkres technické infrastruktury- inženýrské sítě
download
6.9.2019
Výkres předpokládaných záborů ZPF
download
6.9.2019
Výkres koordinační
download
6.9.2019
Veřejná vyhláška Zahájení řízení o Územním plánu Otovice konání veřejného projednání
download
6.9.2019
Výkres technické infrastruktury - doprava
download