Obecní úřad

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán Otovice Změna č. 2 b

Vyvěšeno dne Název Odkaz pro stažení
6.9.2019
Územní plán Otovice Změna č. 2 b textová část
download
6.9.2019
Výkres základního členění území
download
6.9.2019
Výkres hlavní
download
6.9.2019
Výkres technické infrastruktury- inženýrské sítě
download
6.9.2019
Výkres technické infrastruktury - doprava
download
6.9.2019
Výkres veřejně prospěšných opatření, staveb a asanací
download
6.9.2019
Výkres koordinační
download
6.9.2019
Výkres předpokládaných záborů ZPF
download