Obecní úřad

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán Otovice - Změna č. 1

Vyvěšeno dne Název Odkaz pro stažení
18.2.2016
Oznámení o údajích vydané změny č. 1 ÚP Otovice
download
8.2.2016
Registrační list změny č. 1 ÚP Otovice
download
23.12.2015
Výkres základního členění
download
23.12.2015
Výkres technické infrastruktury - doprava
download
23.12.2015
ÚP Otovice změna č. 1 textová část- právní stav
download
23.12.2015
Výkres technické infrastruktury- inženýrské sítě
download
23.12.2015
Výkres veřejně prospěšných opatření, staveb a asnací
download
23.12.2015
Výkres Hlavní
download
23.12.2015
ÚP Otovice - Záznam o účinnosti opatření obecné povahy Změny č. 1
download