Obecní úřad

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán Otovice

Vyvěšeno dne Název Odkaz pro stažení
3.8.2012
ÚP Otovice textová část
download
3.8.2012
Výkresy ÚP Otovice
download
3.8.2012
Oznámení o údajích vydaného ÚP Otovice
download
3.8.2012
Registrační list Územního plánu Otovice
download
3.8.2012
ÚP Otovice textová část - odůvodnění
download
Pořizovatel: OÚ Otovice zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, IČ 76 31 23 21; Zhotovitel : Ing. arch. Petr Martínek;