Obecní úřad

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán Otovice změna č. 2b

Vyvěšeno dne Název Odkaz pro stažení
2.3.2021
Registrační list Změny č. 2b ÚP Otovice
Pořizovatel: OÚ Otovice zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, IČ 76 31 23 21 Zhotovitel : Ing. arch. Petr Martínek Vydaná 27.2.2021
download
2.3.2021
Údaje o vydané změně č.2b ÚP Otovice
download
9.2.2021
Textová část včetně odůvodnění a srovnávacího textu
Pořizovatel: OÚ Otovice zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, IČ 76 31 23 21 Zhotovitel : Ing. arch. Petr Martínek
download
9.2.2021
Výkres základního členění
download
9.2.2021
Výkres hlavní
download
9.2.2021
Výkres technické infrastruktury
download
9.2.2021
Výkres dopravy
download
9.2.2021
Výkres veřejně prospěšných staveb
download
9.2.2021
Výkres koordinační
download
9.2.2021
Výkres záboru pozemkového fondu
download