Obecní úřad

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán Otovice - úplné znění po vydání změny č. 2b

Vyvěšeno dne Název Odkaz pro stažení
9.2.2021
Textová část úplné znění
download
9.2.2021
Výkres základního členění
download
9.2.2021
Výkres hlavní
download
9.2.2021
Výkres technické infrastruktury
download
9.2.2021
Výkres dopravy
download
9.2.2021
Výkres veřejně prospěšných staveb
download
9.2.2021
Výkres koordinační
download